www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky

*GAPZiNE Link

รหัส โค้ด ว.
โค้ด ความหมาย โค้ด ความหมาย
ว.0 ขอรับคำสั่ง,แจ้งให้ทราบ ว.19 สถานีวิทยุถูกโจมตี
ว.00 คอยก่อน, ให้รับคำสั่ง ว.20 ตรวจค้น จำกุม
ว.1 อยู่ที่ไหน ว.21 ออกจาก..สถานที่
ว.2 ได้ยินหรือไม่ ว.22 ถึง..สถานที่
ว.3 ทวนข้อความ ว.23 ผ่าน..สถานที่
ว.4 ออกปฏิบัติหน้าที่ ว.24 แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
ว.5 ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้ ว.25 จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ว.6 ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ) ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ว.7 ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์
ว.8 ส่งข้อความเป็นข้อความยาว ว.28 การประชุม
ว.9 ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียงไซเรน ว.29 ธุระ หรือมีราชการ
ว.10 หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้ ว.30 ขอทราบจำนวน
ว.11 หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.31 ความถี่ช่องที่ 1
ว.12 หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ ว.32 ความถี่ช่องที่ 2
ว.13 ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.33 ความถี่ช่องที่ 3
ว.14 เลิกปฏิบัติหน้าที่ ว.34 ความถี่ช่องที่ 4
ว.15 พบ หรือให้ไปพบกัน ว.35 เตรียมพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.36 เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด ว.37 เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย ว.38 เตรียมพร้อม 1 ใน 3
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง ว.39 จราจรติดขัด
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี ว.40 อุบัติเหตุรถชนกัน
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย
ว.17 มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน ว.42 ขบวนเสด็จ
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง ว.43 ตั้งจุดตรวจ
คำที่มักใช้บ่อย ๆ
คำที่ใช้ ความหมาย คำที่ใช้ ความหมาย
เปลี่ยน เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง ศูนย์ขานเวลา เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่เข้ามาได้
ว. 61 ขอบคุณ ว.60 เพื่อน, ญาติ
ว.100 ขอโทษ ว.50 อาหาร, รับประทานอาหาร
601 สายอากาศ 602 เครื่องส่งวิทยุ
เหตุฉุกเฉิน
โค้ด เสียง ความหมาย
เหตุ 100 เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
เหตุ 111 เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง ลักทรัพย์
เหตุ 121 เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง วิ่งราวทรัพย์
เหตุ 131 เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง ชิงทรัพย์
เหตุ 141 เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง ปล้นทรัพย์
เหตุ 200 เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์ มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
เหตุ 211 เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 221 เหตุ สอง สอง หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
เหตุ 231 เหตุ สอง สาม หนึ่ง ทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุ 241 เหตุ สอง สี่ หนึ่ง ฆ่าคนตาย
เหตุ 300 เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์ การพนันเป็นบ่อน
เหตุ 501 เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
เหตุ 511 เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
เหตุ 512 เหตุ หน้า หนึ่ง สอง วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด
เหตุ 600 เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์ นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
เหตุ 601 เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
เหตุ 602 เหตุ หก ศูนย์ สอง นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
เหตุ 603 เหตุ หก ศูนย์ สาม นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายซึ่งกันและกัน
เหตุ 604 เหตุ หก ศูนย์ สี่ นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกันถึงตาย
เหตุ 605 เหตุ หก ศูนย์ ห้า นักเรียนก่อเหตุยกพวกทำร้ายกัน มีวัตถุระเบิด
601 หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
602 หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศ
602.1 หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศในตัว
602.2 หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) เสาอากาศภายนอก
603 หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) กำลัง ว.4 โดยรถยนต์
604 หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) ดูโทรทัศน์
605 หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) รับประทานอาหาร
606 หก ศูนย์ หก (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) ข้อความไม่ถูกต้อง
607 หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) กิจธุระส่วนตัว
608 หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม
609 หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคำว่า 'เหตุ' นำ) คลื่นรบกวน
 

คู่มือวิทยุสื่อสาร
   
   
   

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ติดต่อทีมงาน PowerMax Radio.com
  ขาย หรือ ให้เช่าเว็บไซต์ www.Powermaxradio.com ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
  รับประกันคุณภาพจากการติดอันดับ Google ในหน้าแรก ซึ่งเหมาะสำหรับท่าน
  ผู้ประกอบธุรกิจวิทยุสื่อสารที่มองหาเว็บไซต์คุณภาพที่พร้อมสำหรับธุรกิจของท่าน
  สนใจติดต่อ : 08-6354-0610 ( คุณบอย )
 
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าวิทยุสื่อสารของเรา

PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads

 
วิทยุสื่อสาร Motorola วิทยุสื่อสาร iCOM วิทยุสื่อสาร Spender วิทยุสื่อสาร ADi
วิทยุสื่อสาร HYT วิทยุสื่อสาร BENISON วิทยุสื่อสาร FUJITEL วิทยุสื่อสาร YAESU
วิทยุสื่อสาร Vertex Standard วิทยุสื่อสาร Chieftek วิทยุสื่อสาร Kirisun วิทยุสื่อสาร Maxon
 
    Copyright © 2008 www.powermaxradio.com