www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky

*GAPZiNE Link

ตามที่ทางกรมไปรษณีย์โทรเลขได้อนุมัติคลื่นความถี่วิทยุสำหรับประชาชน และธุรกิจทั่วไป (245 MHz ) ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะนำมาใช้ในหน่วยงานธุรกิจต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปทุกวงการก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารภายในรัศมีของตัวเครื่อง จะสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ติดต่องานกัน โดยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อ สื่อสารเมื่อเทียบกับระบบสื่อสารอื่นๆ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้งานได้ตลอดไป ซึ่งธุรกิจในปัจจุบันนี้เกิดการแข่งขันที่สูงมาก ผู้ที่ให้บริการที่ดีและรวดเร็วก็ย่อมได้กลุ่ม ลูกค้ามาก ดังนั้นจะเห็นว่า วิทยุสื่อสารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะนำมาช่วยเสริมในภาคธุรกิจในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ในการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์มากที่สุด จะต้องขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบหลักๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้งานวิทยุสื่อสารคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เครื่องวิทยุสื่อสารที่ใช้จะต้องใช้ให้ถูกหลักและถูกลักษณะการใช้งาน ซึ่งเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความสะดวกในการพกพาและใช้ติดตั้งประจำที่ได้ เนื่องจากเครื่องวิทยุสื่อสารประเภทนี้มีกำลังส่งต่ำสุดที่ 1 วัตต์ และกำลังส่งสูงสุดที่ 5 วัตต์

สายอากาศ ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม ให้ถูกประเภทและถูกย่านความถี่ รวมทั้งความสูงของสายอากาศด้วย ซึ่งถ้าสายอากาศติดตั้งสูงก็จะสามารถติดต่อสื่อสารได้ไกลยิ่งขึ้น ซึ่งสายอากาศจะต่อเข้ากับสายนำสัญญาณแล้ว จึงต่อเข้ากับตัวเครื่อง ส่วนเครื่องวิทยุสื่อสารแบบมือถือจะมีสายอากาศอยู่ในตัวอยู่แล้ว

ลักษณะการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารคมนาคม

ในการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสาร CB 245 MHz ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขได้กำหนดให้เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารที่ใช้งานในย่านความถี่ประชาชน ( CITIZEND BAND ) มีจำนวนช่องใช้งานหลักมากถึง 80 ช่อง กรมไปรษณีย์โทรเลขได้กำหนดให้สีของตัวเครื่องวิทยุสื่อสารคมนาคมย่านความถี่ 245 MHz นี้ ต้องเป็นสีแดงเท่านั้น

การนำไปใช้งานนั้น สามารถใช้งานได้ทุกสถานที่ที่การติดต่อระหว่างตัวเครื่องสามารถติดต่อกันภายในรัศมีทำการของเครื่องนั้นๆ และสามารถกำหนดเลือกช่องใช้งานที่ช่องความถี่ใดก็ได้ ภายใน80ช่องความถี่ ซึ่งสามารถเลือกช่องความถี่ไม่ให้ซ้ำกับผู้ที่ใช้งานอยู่แล้ว หรือหากมีผู้ใช้งานอยู่ก็ขอใช้ความถี่ช่องนั้นๆ ได้เพราะความถี่ 245 MHz เป็นความถี่อิสระ ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขไม่คุ้มครองในเรื่องการรบกวนกัน ประชาชนสามารถเลือกใช้กันเองโดยอิสรภาพในการใช้งาน
วิทยุสื่อสารสำหรับประชาชน ( CITIZEN BAND )

 

คู่มือวิทยุสื่อสาร
   
   
   

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ติดต่อทีมงาน PowerMax Radio.com
  ขาย หรือ ให้เช่าเว็บไซต์ www.Powermaxradio.com ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
  รับประกันคุณภาพจากการติดอันดับ Google ในหน้าแรก ซึ่งเหมาะสำหรับท่าน
  ผู้ประกอบธุรกิจวิทยุสื่อสารที่มองหาเว็บไซต์คุณภาพที่พร้อมสำหรับธุรกิจของท่าน
  สนใจติดต่อ : 08-6354-0610 ( คุณบอย )
 
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าวิทยุสื่อสารของเรา

PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads

 
วิทยุสื่อสาร Motorola วิทยุสื่อสาร iCOM วิทยุสื่อสาร Spender วิทยุสื่อสาร ADi
วิทยุสื่อสาร HYT วิทยุสื่อสาร BENISON วิทยุสื่อสาร FUJITEL วิทยุสื่อสาร YAESU
วิทยุสื่อสาร Vertex Standard วิทยุสื่อสาร Chieftek วิทยุสื่อสาร Kirisun วิทยุสื่อสาร Maxon
 
    Copyright © 2008 www.powermaxradio.com