www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky www.powermaxradio.com จำหน่าย เช่า วิทยุสื่อสาร,วิทยุสมัครเล่น,วิทยุสื่อสารเอกชน,วิทยุสื่อสารราชการ และ walkytalky

*GAPZiNE Link

วิทยุเครื่องแดงขาดใบอนุญาต ปรับ 1 แสน

จากข้อมูลของสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นับจากเดือนกันยายน 2548 ย้อนกลับไป 5 ปี มียอดนำเข้าของเครื่องวิทยุสื่อสาร กว่า 6 แสนเครื่อง แต่มียอดการขายขอใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุสื่อสารเพียงประมาณ 1 แสนเครื่องเท่านั้น

นายประทีป สังข์เที้ยม พนักงานปฏิบัติงานขั้นสูง สำนักงาน กทช. จึงฝากเตือนนักวิทยุภาคประชาชนที่ใช้เครื่องแดง CB245 ว่าให้มาขอใบอนุญาตมีใช้ จาก กทช. หรือให้ร้านค้าเป็นตัวแทนดำเนินการได้ซึ่งเครื่องวิทยุใดๆ นั้น เนื่องจากการใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตนั้น มีความผิดพลาดตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุก ไม่เกินห้าปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 “จึงอยากจะขอเตือนผู้ที่ใช้วิทยุสื่อสารประชาชน CB245 ในขณะนี้หากท่านไม่มีใบอนุญาตมีใช้ให้มาขออนุญาต ที่ กทช. ทำให้ถูกต้องถูกกฎหมายดีกว่าถูกจับปรับ มันไม่คุ้ม” หรือให้ร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้าเป็นผู้ดำเนินการให้ก็ได้

 

คู่มือวิทยุสื่อสาร
   
   
   

สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ติดต่อทีมงาน PowerMax Radio.com
  ขาย หรือ ให้เช่าเว็บไซต์ www.Powermaxradio.com ที่พร้อมสำหรับการใช้งาน
  รับประกันคุณภาพจากการติดอันดับ Google ในหน้าแรก ซึ่งเหมาะสำหรับท่าน
  ผู้ประกอบธุรกิจวิทยุสื่อสารที่มองหาเว็บไซต์คุณภาพที่พร้อมสำหรับธุรกิจของท่าน
  สนใจติดต่อ : 08-6354-0610 ( คุณบอย )
 
  กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในสินค้าวิทยุสื่อสารของเรา

PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads
PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads PowerMax Radio Ads

 
วิทยุสื่อสาร Motorola วิทยุสื่อสาร iCOM วิทยุสื่อสาร Spender วิทยุสื่อสาร ADi
วิทยุสื่อสาร HYT วิทยุสื่อสาร BENISON วิทยุสื่อสาร FUJITEL วิทยุสื่อสาร YAESU
วิทยุสื่อสาร Vertex Standard วิทยุสื่อสาร Chieftek วิทยุสื่อสาร Kirisun วิทยุสื่อสาร Maxon
 
    Copyright © 2008 www.powermaxradio.com